واجینو

مجله خبری واجینو

دیدنی های بین الملل

واجینو : امروز می خواهم جادویی ترین مکان در کانادا که معروف به در یاچهSpotted (لکه دار) می خواهیم به شما معرفی کنیم دریاچه Spotted (لکه دار) که در منطقه حفاظت شده اوکاناگان در شهر اوسویوس ایالت بریتیش کلمبیا کانادا واقع شده است .

انتشار فراخوان دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج هنرمندان استان تهران
انجمن ادبیات داستانی شهریار؛ سازمان بسیج هنرمندان استان تهران با همکاری انتشارات نظری و شهرداری باغستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار،دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج هنرمندان را با موضوعات زیر در دو رده سنی نوجوان و بزرگسال برگزار می نماید در این دور ه دوستان توان خواه و روشن دلان عزیز نیز می توانند شرکت کنند.