واجینو

مجله خبری واجینو

روانشناسی اعتیاد

در اتاق روانشناسی اعتیاد : می خوانیم که آیا تا به حال فکر کرده اید برای درمان اعتیاد دقیقا و ظرافتاً چه باید کرد ؟
آیا این سوال پیش نیامده چرا بسیاری….

انتشار فراخوان دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج هنرمندان استان تهران
انجمن ادبیات داستانی شهریار؛ سازمان بسیج هنرمندان استان تهران با همکاری انتشارات نظری و شهرداری باغستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار،دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج هنرمندان را با موضوعات زیر در دو رده سنی نوجوان و بزرگسال برگزار می نماید در این دور ه دوستان توان خواه و روشن دلان عزیز نیز می توانند شرکت کنند.