رونمایی کتاب حس ناب شهادت

رونمایی کتاب حس ناب شهادت

مجله خبری واجینو : فرازی از سخنان جعفر حاجی کریم نظری در رونمایی کتاب های “حس ناب شهادت” و “ترانه های عاشقی” (اثر : فاطمه کریمی) در شهرستان صبا شهر (فرهنگ سرای بصیرت) با حضور نویسندگان، اعضای انجمن ادبیات داستانی ، اعضای شورای شهر و شهردار صبا شهر:
–  نویسنده محترمه نام کامل در عنوان کتاب به کاربرده اند ، یا به او گفته اند و یا او با دانایی آورده است و چرا کلمه حس را در این رابطه نقش داد؟ افراد با شنیدن کلمه “حس” سریع حس های پنجگانه  (الحواس الخمس) را در ذهن خود تصویر می کنند.

جعفر حاجی کریم نظری

–  حس را می توان  به حس های ظاهری  و درونی تقسیم کرد و در این تقسیم بندی حس های بینایی ، بویایی ، شنوایی ، چشایی و لامسه در بنای ظاهری قرار دارند که دردهای تن، سرما، گرما و امثال آن هست و حس درونی مربوط به “قوه حاسه” که به درک، شناخت و معرفت مربوط می شود و خیال، حافظه، تفکر، تعقل، اندیشه و ارزش ها که همان معرفت شناسی و افعال و رفتارهای نفس است ، در آن حاضرند.
– حس ظاهری دارای اعتبار و حس درونی دارای اعتبار و تکلیف است .

فاطمه کریمی نویسنده کتاب

–  این قوه حاسه و حس درونی از “قوای متصرفه” است ، یعنی فعالیت این قوه تحت تصرف و همراه عقلانیت می باشد و در آن اعتقادات، استدلال ها، شناخت جهان و مبدأ هستی و اراده در آن مشاهده می گردد. 
– نویسنده بزرگوار در پسوند این حس ، کلمه”ناب” را به زیبایی آورده اند، ناب یعنی خالص، صاف، ویژه و هرچیزی که غل و غش ندارد و آلوده مسایل دنیوی نیست و “شهادت” که همان “مقتول فی المیدان المعرکه” است ، کسی که در میدان حق علیه باطل جان خود را از دست می دهد. 

بخوانید  روس كاسموس تخریب مخزن پرتاب مرحله فوقانی در مدار زمین را تأیید كرد.

– “حس ناب شهادت” یعنی کسی که با معرفت و شناخت، خالصانه و صمیمانه در راه خدا قدم گذارده و برای رسیدن به باری تعالی دریغ ننموده است. 

پرویز امینی
جعفر حاجی کریم نظری